PROGRAMI NUTRICIONIT

Informacionet e detajuara mbi programin Nutricionit

Programi Nutricionit

Per here te pare ne Shqiperi hapet programi studimor gjitheperfshires i Nutricionit ekskluzivisht ne Dermolife Academy. Programi 1 vjecar i Nutricionit perfshin njohurite thelbesore qe dikush duhet te kete per te ushtruar aktivitetin ne menyre profesionale. Programi studimor u ofron studenteve nje mundesi te veçante qe jo vetem te zbatojne njohurite e tyre permes punes praktike ne terren dhe projekteve te jetes reale, por me e rendesishmja, eshte nje shans per te deshmuar nga dora e pare disa nga sfidat nutricionale qe ekzistojne ne vendin tone. Per me teper, Dermolife Academy do t'i prezantoje studenteve qasje te reja ne kete fushe, te cilat ndikohen nga klima fetare, sociale dhe kulturore. Ne kete menyre arrihet aftesimi i studenteve tane per te trajtuar dhe sherbyer profesionalisht pacienteve te tyre ne te ardhmen.

Krahas studimit mbi nutricionin dhe nendeget qe ajo perfshin, studenti informohet mbi teknologjite dhe studimet shkencore me te fundit ne kete fushe. Pavaresisht nese qellimi juaj eshte te thelloni njohurite tuaja per mireqenien e pergjithshme, te perparoni ne karriere lidhur me shendetin ose te integroni zgjidhje inovative ne kujdesin shendetesor, program yne 1 vjecar i Nutricionit eshte pershtatur per aspiratat tuaja.

Nisni nje kapitull te ri me Dermolife Academy ku te mesuarit i kapercen kufijte tradicionale. Ne Akademine Dermolife ne nuk po mesojme thjesht nutricion; ne po pergatisim gjeneraten e ardhshme te lidereve te shkences shendetesore.

Ne fund cdo student pajiset me nje çertifikate profesionale, e cila njihet brenda dhe jashte vendit, e cila ofron edhe mundesine e te pasurit nje biznes privat ne kete fushe, duke ju pergatitur njekohesisht te jeni edhe nje sipermarres i suksesshem.

Cfare trajton programi?


- Anatomia
- Histologii , Fiziologi, sensorialet
- Kimi + Biologji
- Mikrobiologi

- Indikatoret e shendetit, Mortaliteti
- Epidemiologi,Promocioni, Organizimi Shendereisor
- Metodologia
- Psikologii
- Sociologi
- Statistikat e sémundieve ne vendin tone dhe ne bote

- Siguria ushqimore
- Hyrje ne dietologji
- Toksikologjia. Zoonozat

- Dietologii , kariesi dentar
- Moduli i te ushqyerit
- Analiza e ushqimeve
- Nutricioni ne semundjet infective dhe kronike

Kjo lende eksploron lidhjen midis nutricionit dhe bukurise. Studentet studjojne se si ushqyerja ndikon ne lekure, floke dhe pergjithesi ne pamjen estetike te individit, si dhe trajtimet nutricionale qe mund te permiresojne estetiken.

- Raste Klinike me balon gastrik
- Disgnoza laboratorilce
- Testet e intolerances
- Késhillimi nutricional (Komunikim)
- Tabelat nutricionenle
- Tema e diplomes

Pas nje perfundimi te suksesshem te programit shkenca dhe teknologjia e ushqimit - drejtimi nutricion, kandidatet do te jene ne gjendje te:

  • Kuptojne rolin e ushqimeve dhe te te ushqyerit, nivelet e funksionit te lendeve ushqyese, ne ruajtjen e shendetit normal si dhe mbeshtetjen ushqyese ne semundjet gjate gjithe jetes.
  • Vleresojne dhe kuptojne standardet, ligjet, rregulloret dhe politikat e te ushqyerit per planifikimin dhe nderhyrjen dietike.
  • Analizojne dhe kuptojne aspektet e sjelljes se te ushqyerit (p.sh. statusi socio-ekonomik, kultura, psikologjia, zgjedhjet e konsumatorit, kostot) dhe zbatimin e tyre ne rreziqet shendetesore.
  • Kryerjen e hulumtimeve mbi te ushqyerit dhe ndarjen e gjetjeve ne konferenca shkencore dhe ne mjedise te tjera.
  • Udhezojne individet, familjet dhe komunitetin mbi te ushqyerit, planifikimin e dietave dhe pergatitjen e ushqimit per te rritur perfitimet shendetesore dhe per te zvogeluar rreziqet e mundshme per shendetin.
  • Pergatisin dhe vleresojne te dhenat ne lidhje me gjendjen shendetesore dhe te ushqyerit te individeve, grupeve dhe komuniteteve ne baze te vlerave ushqyese te ushqimeve te sherbyera apo konsumuara.
  • Mbikeqyrin pergatitjen dhe sherbimin e ushqimeve, monitorimin e marrjes se ushqimit dhe cilesine e tij per te siguruar kujdes ne te ushqyer ne mjedise ku ofrohen sherbime te ushqimit (duke perfshire institucionet publike dhe private).
  • Shtjellojne dhe krijojne receta specifike dietologjike per persona te veçante sipas kerkesave dhe nevojave te personave (sipas gjinise, moshes, profesionit etj).
  • Njohin praktikat e mira te prodhimit dhe te percaktojne vlerat nutritive te çdo produkti ushqimore.