Rreth Akademisë

Rreth Akademise Dermolife Albania

Si lindi Dermolife Academy ?

Dermolife Academy është një shkollë profesionale dermo-estetike, e cila ka lindur si nje ide dhe dëshirë e Dr. Lida Hoxha për kultivimin e pasionit ndaj te bukurës dhe për rritjen e standarteve të cilësisë së shërbimeve estetike duke pergatitur nje staf te kualifikuar për tregun e punës.

Dermolife Academy i ofron cdo studenti mundësinë për të zgjedhur programin e studimit që i përshtatet më së miri. Programet e studimit u hartuan në bazë të parimeve të Universitetit të La Sapienza, Rome dhe experiencës didaktike të pedagogëve te tij. Çdo student përgatitet si nga ana teorike ashtu edhe në atë praktike nga një staf i kualifikuar shqiptar dhe italian. Çdo vit mësimor ka 60 kredite dhe mesatarisht 1600 ore mësimi.

Perfitoni nga uljet ne dermolife academy

Dermolife Academy që prej gjenezës së saj është në një marrëdhënie bashkëpunimi me institucionet simotra te fushës estetike në Romë, Milano, Bolonjë dhe më gjerë në Europë. Deri tani në akademinë tonë janë diplomuar rreth 140 studentë, 80% e të cilëve jane tashmë të punësuar. Në fund të çdo programi studentët pajisen me diplomë, e cila njihet brenda dhe jashtë vendit.

146

Studentë

3

Programe Studimi

11

Pedagogë

4

Orare të Ndryshme

Staf i Kualifikuar

Emrat të cilët na bejnë krenare!

Doktoreshe Lida Hoxha

Dr. Lida Hoxha

DERMOESTETISTE

Pjesëmarrëse në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Doktori Italian Giussepe Mancini

Dr. Claudio Bernardi

KIRURG PLASTIK DHE ESTETIK

Dr. Claudio Bernardi ka 20 vite eksperiencë në fushën e Kirurgjisë Plastike dhe në Estetikë.

Doktor Marco Rogliani

Dr. Marco Rogliani

Kirurg Plastik dhe Estetik

Dr. Marco Rogliani ka 25 vite eksperiencë në fushën e Kirurgjisë Plastike dhe në Estetikë

Doktoreshe Dr. Fabiana Deda

Dr. Fabiana Deda

MJEKE PERGJITHESHME

E trajnuar dhe ceritfikuar në aplikimin e Acidit Hyaluronic pranë Poliklinikës Dermolife