logo DermoLife Academy

Dermolife Academy eshte shkolle e Estetikes se Avancuar. Me nje program studimi 2-vjecar, e akredituar nga Ministria e Punes dhe Mireqenies Sociale

Orari
  • E Hene - E Shtune
    8.00 - 19:30
  • E Diel
    Pushim

Copyright ©2022 Dermolife Academy

Informacione

PRP Plazma


Si funksionon plazma e pasur me trombocite (PRP)?
PRP do të thotë plazma e pasur me trombocite. Trombocitet janë qeliza që gjenden në gjak, ato kryesisht ndihmojnë gjakun tonë të mpikset dhe parandalojnë humbjen e gjakut pas traumës. Megjithatë, ato gjithashtu luajnë një rol të madh në proceset natyrore të rritjes dhe shërimit. Përveç kësaj, trombocitet janë gjithashtu burimi kryesor i trupit tonë të faktorëve të rritjes së indeve bioaktive. Duke izoluar një kampion të përqendruar të trombociteve dhe faktorëve të rritjes, ne mund të stimulojmë reagimin natyral të shërimit të plagëve në vendin e zgjedhur të injektimit.

Kush mund të kryejë trajtime PRP?
Trajnimi i PRP mund të kryhet nga çdo profesionist mjekësor që është trajnuar me sukses për të kryer procedurën. Mjekë, Stomatologë, Infermierë, Farmacistë, Mamie etj. Megjithatë, ne rekomandojmë që kursantet të kenë një përvojë injektuese përpara se të ndjekin këtë trajnim. Trajnimi i PRP përfshin disa teknika të avancuara, duke ju siguruar që të largoheni mirë të përgatitur dhe të sigurt se mund të arrini rezultatet më të mira estetike për pacientet tuaj.

Çfarë do të mbulohet në trajnimin e PRP-se?
Gjatë trajnimit, mjeket do të mbulojne teorinë dhe teknikat praktike të përdorura për të krijuar rezultate të jashtëzakonshme.

Teoria PRP:
Anatomia strukturore dhe fiziologjia e lëkurës – duke iu referuar strukturave kyçe përreth duke përfshirë vaskulaturën arteriale dhe venoze.
Për të kuptuar se si njohuritë anatomike mund të zbatohen në praktikë për të përmirësuar sigurinë e pacientit dhe për të zvogëluar shkallën e komplikimeve.
Për të kuptuar indikacionet dhe prezantimin që do të tregonte se një klient është një kandidat i përshtatshëm për PRP.
Te kuptoni gamën e plotë të efekteve anësore të mundshme nga të zakonshme dhe të lehta deri te të rralla dhe të rënda.
Për të kuptuar kushtet e zakonshme që çojnë në rënien e flokëve dhe se si ato mund të trajtohen me PRP.


PRP praktike:
Për të zhvilluar besimin me aftësitë e konsultimit përpara trajtimit, duke përfshirë dhënien e informacionit për rezultatet e mundshme.
Të ndërmarrë një vlerësim të mbikëqyrur të fytyrës me referencë të veçantë për flokët dhe lëkurën dhe ta përdorë këtë për të ndihmuar në identifikimin e pacientëve të përshtatshëm Injektimi në lëkurën e kokës dhe në të gjithë fytyrën – të përfshijë përdorimin e kombinimeve të ndryshme të gjilpërave dhe shiringave.
Informacion në dhënien e këshillave dhe udhëzimeve për kujdesin pasues për pacientet tuaj

Trajnim 2-ditor intensiv “PRP” në Dermolife Academy.
Të gjitha trajnimet tona janë krijuar për t'u siguruar që studentve t'u jepen të gjitha njohurit e nevojshme për të përfunduar trajnimin dhe për t'u larguar duke e ditur procedurën nga brenda. Ne fund kursanti pajiset me nje certifikate profesionale. Per cdo informacion shtese mund te na kontaktoni ne numrin e akademise:+355 69 60 67 222